بایگانی خرداد, ۱۳۹۷

گزارش صعود قله بغرو ، بام گیلان – ۹۷,۰۳,۰۴

۴ خرداد ۱۳۹۷

گزارش صعود قله بغرو ، بام گیلان – ۹۷,۰۳,۰۴
        روستای مکش و چشم اندازی از قله تیلار   اولین تلاش سروین در کوهنوردی   دریاچه قاراگل در ارتفاع ۲۴۰۰ و بازیهای سروین   ب کوهستان بغرو     آخرین قدمهای سروین تا قله بغرو   بر فراز کوه های بغرو قله بغرو اولین موفقیّت بزرگ سروین در ورزش کوهنوردی، صعود بر قله بغرو  ، بام…